Close

Product

Projects

"Quản trị viên"

Công Ty Xuân Sơn có kinh nghiệm thi công những nhà thi đấu thể thao có diện tích từ 2000 đến 8000 m² như nhà thi đấu Trường Đại Học Cần Thơ, nhà thi đấu Trường THPT Lưu Hữu Phước, nhà thi đấu Huyện Xuân Lộc, nhà thi đấu Huyện Đất Đỏ, nhà thi đấu Trường Sĩ Quan Công Binh …

Bạn cần tư vấn dự án

Hãy để chúng tôi tư vấn cho dự án của bạn