Đóng
svd1

Dàn không gian

1/ DÀN KHÔNG GIAN ( Space Frame Structure ) Giàn không gian(Space Frame Structure) được thiết kế mô phỏng theo mô hình kết cấu phân tử hóa học của Natri, Cacbon […]

27/02/2019 Chili System

goc 3

Kết cấu thép ống

Chúng tôi có khả năng thiết kế, sản xuất, thi công, lắp dựng trọn gói các dạng kết cấu thép, kết cấu mái vòm, các dạng kèo thép cho tất […]

27/02/2019 Chili System

4

Nhà thép

Chúng tôi có khả năng thiết kế, sản xuất, thi công, lắp dựng trọn gói các dạng kèo zamil, kèo thép ống uốn, kết cấu mái vòm siêu thị, showroom, […]

27/02/2019 Chili System

spider 1

Phụ kiện inox

Ngoài ra Công ty Xây dựng Xuân Sơn còn sản xuất và cung cấp phụ kiện inox cho ngành xây dựng như spider inox, bi cầu inox rỗng đường kính […]

27/02/2019 Chili System