Kết cấu thép

Chúng tôi có khả năng thiết kế, sản xuất, thi công, lắp dựng trọn gói...

Nhà mái vòm

• Kết cấu nhà mái vòm là sự sắp xếp các đa giác thành một...

Nhà tiền chế, nhà máy sx

Chúng tôi có khả năng thiết kế, sản xuất, thi công, lắp dựng trọn gói...

Giàn không gian

• Giàn không gian (Space Frame Structure) được thiết kế mô phỏng theo mô hình...