Cảng Yangon – Myanmar

Chủ dự án : Cảng Yangon do Nhật Bản đầu tư tại Myanmar. Công ty Xuân Sơn hân hạnh được tham gia thiết kế, sản xuất. Miêu tả dự án […]

05/03/2019 Quản Trị