Đóng

05/03/2019

Cảng Yangon – Myanmar

Chủ dự án : Cảng Yangon – Myanmar

Miêu tả dự án : kết cấu mái che dàn không gian.

Quy mô : 3500 m2

jpeg3

jpeg 1

 

jpeg2