Cảng Yangon – Myanmar

Chủ dự án : Cảng Yangon – Myanmar Miêu tả dự án : kết cấu mái che dàn không gian. Quy mô : 3500 m2  

05/03/2019 Quản Trị