Slide background
Slide background
Slide background

Công Ty Xuân Sơn có kinh nghiệm thi công những nhà thi đấu thể thao có diện tích từ 2000 đến 8000 m² như nhà thi đấu Trường Đại Học Cần Thơ, nhà thi đấu Trường THPT Lưu Hữu Phước, nhà thi đấu Huyện Xuân Lộc, nhà thi đấu Huyện Đất Đỏ, nhà thi đấu Trường Sĩ Quan Công Binh …

~Quản trị viên


logo